Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ (ΜΙΝΙ ΓΚΟΛΦ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ-ΜΠΑΣΚΕΤ)

ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΜΕΡΟΣ 3

ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΜΕΡΟΣ 2

ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΜΕΡΟΣ 1

ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΗ-ΒΑΣΙΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

MAXH ΜΑΡΑΘΩΝΑ (490 π.Χ.)

ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

                                        ΟΝΟΜΑ :                                                                  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
                                ΤΕΣΤ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

1.    Γράφω τις υποδιαιρέσεις και τα πολλαπλάσια του  μέτρου:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.    Ποιοι αριθμοί λέγονται συμμιγείς; Γράφω ένα παράδειγμα. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.    Συμπληρώνω τον πίνακα:
ακέραιος
δεκαδικός
συμμιγής
12 δεκ.6,75 μ.2 μ. 7 δεκ. 5 εκ. 8 χιλ.

5,04 μ.

562 χιλ.
5 μ. 9 χιλ.


ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!

Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ


ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ
1.    Ακούω και γράφω:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.    Κλίνω σε όλες τις εγκλίσεις ενεστώτα και αορίστου το ρήμα ανοίγω:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ  ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ  ΜΕΤΟΧΗ

Ενικός αριθμός


Πληθυντικός
αριθμός

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ                         
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ΜΕΤΟΧΗ

Ενικός αριθμός
Πληθυντικός
αριθμός
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!

Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011


ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 20/1/2011

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

1. Η ακροστιχίδα της ΑΘΗΝΑΣ:(βαθμοί 5)
Α __ __ __ Οι νόμοι του Δράκοντα ήταν γραμμένοι με …
Θ __ __ __ __ __ Ένωσε τους κατοίκους της Αττικής σε μια πόλη.
Η __ __ __ __ __ Προστάτιδα της Αθήνας ( με άρθρο)
Ν __ __ __ __ __ Έγραψε και ο Σόλωνας.
Α __ __ __ __ __ __ __ Η πόλη της Αθήνας χτίστηκε γύρω από την …


2. Βάζω σε χρονικά σειρά τα γεγονότα της αρχαίας Αθήνας αριθμώντας
από το 1 έως το 6.(βαθμοί 5)

Νόμοι του Σόλωνα
Βασιλεία του Κόδρου
Νόμοι του Δράκοντα
Θεμελίωση δημοκρατίας από τον Κλεισθένη
Συνοικισμός του Θησέα
Τυραννία του Πεισίστρατου

3. Συμπληρώνω τα κενά στο παρακάτω κείμενο με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις:
(βαθμοί 10)

Ο φόβος της επανάστασης των ειλώτων διαμόρφωσε το πολίτευμα και την κοινωνική ζωή της Σπάρτης. Έτσι η παιδεία που έπαιρναν οι Σπαρτιάτες και ο τρόπος που ζούσαν σκοπό είχαν να τους κάνουν ……………… ………………….. . Ανώτατοι άρχοντες ήταν οι ……………. …………….. , ενώ οι δυο βασιλιάδες ήταν αρχηγοί του στρατού σε περίπτωση ………………….. . Στην ……………….. οι Σπαρτιάτες αποφάσιζαν << δια βοής >> για τα σημαντικότερα θέματα. Στην Αθήνα μετά τη βασιλεία επικράτησαν οι ……………….. που ανέθεσαν στον ………………… και έγραψε πολύ αυστηρούς νόμους. Παρά την προσπάθεια του Σόλωνα να κάνει το πολίτευμα πιο δημοκρατικό και δίκαιο επικράτησε ο τύραννος …………………… .
Τελικά τη δημοκρατία θεμελίωσε ο …………………. που χώρισε τους Αθηναίους σε ………. φυλές εξασφάλισε ίσα δικαιώματα σε όλους και παραχώρησε τη μεγαλύτερη δύναμη στην …………………. του …………….. .
3.Βάζω τις παρακάτω λέξεις στη σωστή θέση στον πίνακα: (βαθμοί 10)

Απέλλα, Λακωνία , τυραννία, 5 έφοροι, σεισάχθεια, είλωτες, δημοκρατία,
εκκλησία του δήμου, 2 βασιλιάδες, ή ταν ή επί τας, 10 στρατηγοί,
50 βουλευτές, μέλας ζωμός, Δράκοντας, Κλεισθένης, φάλαγγα


Α Θ Η Ν Α
Σ Π Α Ρ Τ Η4.Γράφω δίπλα από κάθε όνομα τη σωστή ιδιότητα:(βαθμοί 20)

Δράκοντας :……………………………………………. Πεισίστρατος:……………………………………………….
Σεισάχθεια :…………………………………………..
Ιππίας:……………………………………………………….
Σόλωνας :……………………………………………….

Κλεισθένης :……………………………………………
Παναθήναια:……………………………………………
Κόδρος:…………………………………………………….
Λυκούργος:…………………………………………….

5. .Επειδή η κατάσταση στην Αθήνα όλο και χειροτέρευε ο Σόλωνας έφτιαξε ένα νόμο τη σεισάχθεια.Τι έλεγε ο νόμος αυτός;(βαθμοί 10)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Κοινωνικές τάξεις Αθήνας του Σόλωνα:(βαθμοί 20)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
6. Γράφω με λίγα λόγια τι περιλάμβανε κάθε μέτρο του Κλεισθένη:(βαθμοί 20)
10 φυλές:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Βουλή των πεντακοσίων :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Οστρακισμός:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Επτά σοφοί της αρχαιότητας:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ


/100